Fylgjans blogg

Fylgjans blogg

Om bloggen

Här samlar jag lite tankar.

Må-bra-måleri

KreativiteterPosted by Fylgja Fri, December 27, 2013 18:43:32

Nu är jag med sida om "Må-bra-måleri-workshops".

http://lieorrmalm.blogspot.se/1992 kom jag för första gången i kontakt med bildterapi. Jag var på en serie studie-dagar om flyktingfrågor, där psykolog och bildterapeut Francesca Massa Mikaelsson från Ånge deltog som kursledare. Följden av det mötet, blev ett samarbete med den förskola där jag jobbade som förskolechef.

Francesca att vägledde personalen i bildarbete med barn och vi lärde oss förhållningssätt, betydelsen av kommunikationen via bilden och hur man kan använda detta i arbetet med barnen. Jag blev personligen mycket intresserad, då Bilden som uttrycksform ligger mig varmt om hjärtat och under 90-talet gick jag också några studiecirklar med symbolpedagog Gun-Inger Soleymanpour.

Mellan 2011 och 2013 har jag gått en grundkurs i bildterapi med psykolog och bildterapeut Karin Szabo. Utbildningen gjordes på distans med veckoslutsträffar och sträckte sig över 2 år. Jag har förutom att praktiskt vara i bildprocesser, fått handledning och teorier kring detta.

Att skapa bilder är inte något bara för dem som "kan". Det är heller inte bara något kul man gör för att förgylla sin fritid, eller för att man tänker ordna en utställning och sälja sina alster. Att måla är ett sätt att uttrycka sig, ett språk att förmedla sig med. Med sig själv och andra.

För något år sedan höll jag en fortbildningskväll med förskoleklass- och fritidspersonal, där syftet var att prova på detta förhållningssätt för att sedan vara bättre rustade att möta barnen med bilden som språk. Kvällen var uppskattad och det tycker jag är jättekul.

Nu känner jag mig redo att fram emot senvår/försommaren hålla kurs i Kälarne med det här förhållningssättet till bilden. Du får prova på enkla meditationer, måla i storformat och samtala kring dina och andras bilder. Jag funderar fortfarande på upplägget. En- eller två dagar, det är frågan...
Det kommer i alla fall att vara få deltagare per kursomgång. Det ska vara lugnt och harmoniskt, så jag tar mig också rätten att välja och forma grupper som jag tror passar ihop.

Är du intresserad av att veta ner? Mejla mig på epost (at) fylgja .net

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.